Prawidłowy sposób doboru i używania węży technicznyc

Ocena użytkowników:  / 1

Cześć
Warunki eksploatacyjne i użytkowe węży ssawno tłoczących.
Planując kupno węża do sprężonego powietrza, oleju, piaskarki czy innego, powinniśmy sobie odpowiedzieć na kilka pytań. Planowanie pozwoli nam na uniknięcie wypadku, czy niewłaściwej pracy maszyny czy procesu technologicznego.

Najważniejsze pytania to:

Jakie medium planujemy tłoczyć lub ssać (substancja, która płynie przewodem).
Jaka powinna być średnica wewnętrzna, jeśli potrzeba to również średnica zewnętrzna.
Czy znana jest temperatura pracy (temperatura płyącej substancji i temperatura zewnętrzna).
Warunki nasłonecznienia, czynniki chemiczne występujące w otoczeniu (stałe i okresowe).
Czy istnieje ryzyko nadmiernego załamania węża, zmieniającego parametry wytrzymałościowe i wartości przesyłowe substancji.
Czy istnieje groźba pojawienia się ładunków elektrycznych podczas przesyłania medium.
Planowana długość węża.
Oraz wszelakie inne elementy mogące mieć wpływ na pracę i bezpieczeństwo: takie jak okoliczności eksploatacyjne, drgania, odkształcenia przewodu w trakcie pracy ( w szczególności w przypadku przecinania przez przewód węzłów i lini komunikacyjnych - ruch pieszy, samochody, wózki widłowe i inne).


Sposób mocowania końcówek (zacisk, opaska) i rodzaje dostępnych złączek i szybkozłączy.
Przewidywana mobilność zestawu (połączenie stacjonarne, połączenie klucza pneumatycznego, pistolet lakierniczy czy pistolet do pompowania, piaskarki lub maszyny stacjonarnej) https://domtechniczny24.pl/narz%C4%99dzia-pneumatyczne.html

OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z WĘŻY SSAWNO TŁOCZĄCZYCH

Celny dobór węża to wybór produktu spełniającego wymagania techniczne istniejące przy konkretnej instalacji lub urządzeniu, zapewniający ciągłą i bezawaryjną pracę. Będzie to miało, jak we wszelkich narzędziach i instalacjiach wpływ na końcową cenę i jakość.

Czym jest promień gięcia, jak osłabia wąż i jak go wyznaczyć.

Pamiętać należy, że przy nieodpowiednim zagięciu węża zachodzą w nim niepożądane zjawiska. W miejscu zgięcia, po stronie zewnetrznej wąż jest rozciągany a w przeciwległej ściskany. Wywołuje to procentowe osłabienie węża i może doprowadzić do jego uszkodzenia. Następnym niepotrzebnym zjawiskiem jest zakłócenie przepływu mediumsubstancji. W przypadku medium o właściwościach ściernych prowadzi to do stopnowego wycierania wewnętrznej części węża.


Jeżeli właściwa strona katalogowa nie określa, należy przyjąć następującą regułę:

Węże wytłaczane gładkie - 7,5 x średnica wewnętrzna
Węże ze wzmocnieniem poliamidowym do fi 50mm z odciskiem tkaniny – 6x średnica wewnętrzna
Węże ssawno-tłoczne – 6 x średnica wewnętrznaMinimalna długość węża do utworzenia gięcia L min:

Lmin = ?/360° x 2?R

gdzie:
? - kąt gięcia
R - przewidziany promień gięcia

Przykład: chcąc utworzyć gięcie 90° przy promieniu gięcia R=200 (mm)
90/360 x 2
'l`123567890- ależy użyć węża o minimalnej długości 314 (mm)

Montaż węża na szybkozłączkach, złączkach i krućcach.
Powinno się zwrócić uwagę na to, aby krawędzie szybkozłączek nie były ostre, aby nie doprowadzać do przecinania warstwy wewnętrznej węża (dotyczy zarówno obejm, opasek jak i zakuć).

Węże ssawno-tłoczne produkowane w odcinkach, na ogół posiadają na końcach tzw kołnierze (odcinki bez spirali wewnętrznej), ułatwiające zamocowanie końcówek.
W wężach tych należy zamocować końcówki tak, aby króciec zachodził min. 1cm na część spiralną węża. Jeżeli węże techniczne są cięte z metra problem ten nie występuje.

 

Warunki eksploatacyjne i użytkowe węzy ssawno tłoczących.

W czasie użytkowania węży i przewodów należy stosować się do poniższych zasad:
- stosować ciśnienia robocze nieprzekraczające dozwolone, wydrukowane na boku węży.
- trzeba węże wciskać a nie wkręcać, zminimalizuje to skręcenie przewodu po zamocowaniu. Jeżeli wąż nachodzi z trudem na końcówkę, można go trochę podgrzać lub wkręcać o taki sam kąt w prawo i lewo.
- należy chronić przed wpływem czynników zewnętrznych (np. należy zaprojektować osłony do przejeżdżania nad wężami), przewodów nie powinno się przesuwać po ostrych krawędziach;
- po użyciu należy je przechowywać w odpowiednich warunkach;
- okresowo sprawdzać stan techniczny przewodów, osłabione przewody należy wycofać z użytku i zutylizować, ewentualnie wstawić nowy odcinek.

Przewody należy magazynować
- zrolowane w kręgi ułożone na drewnianych paletach w stosach o wysokości nie przekraczającej 0,5-1 metra. Informacje ze strony http://narzedziatechnika.pl/index.php/ppradnik-techniczny
- zawieszone na specjalnych uchwytach zabezpieczających węże przed odkształcaniem.
- w temperaturze od +5oC do +25oC i nieznacznej wilgotności (trzeba zwracać uwagę, aby nie następowała kondensacja pary wodnej na powierzchniach węży gumowych).
- w pomieszczeniach pozbawionych oparów kwasów, zasad,i rozpuszczalników organicznych, jak również olejów i smarów oraz paliw płynnych.
- promienie UV i silne światło elektryczne wpływa szkodliwie na gumęi PCV. Z tego względu w pomieszczeniach magazynowych, szyby powinny być zasłonięte.

To tyle pozdrawiam

Bezpieczeństwo podczas pracy z narzędziami pneumatycznymi

Ocena użytkowników:  / 1

BHP podczas używania pneumatycznych kluczy udarowych - Chicago Pneumatic i innych.

Pierwszą najważniejszą wskazówką jest uniwersalna zasada:
Przeczytaj i zrozum instrukcje BHP dodane do narzędzi przed rozpoczęciem pracy i czynnościami serwisowymi. Musisz zrozumieć, że brak powyższych czynności zwiększa ewentualnego niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała.

Uniwersalne instrukcje bezpieczeństwa.

Założeniem firmy produkującej profesjonalne udarowe klucze pneumatyczne wiertarki pneumatyczne ( Chicago Pneumatic, ), jest wytwarzanie narzędzi, które pomogą pracownikowi pracować bezpiecznie i wydajnie. Najważniejszym czynnikiem bezpiecznej pracy narzędzi i urządzeń jest na pierwszym miejscu ich operator. Opanowanie i dobre algorytmy pracy są najlepszym zabezpieczeniem przed wypadkiem.
Każda prawidłowo wykonana instrukcja podkreśla najważniejsze niebezpieczeństwa i zagrożenia, dlatego należy ponadto przestrzegać środków ostrożności, ostrzeżeń oraz znaków umieszczonych na urządzeniach i w miejscu pracy. Pracownik powinien zapoznać się, zrozumieć i używać instrukcje BHP dołączane do każdego urządzenia - AMEN.

Do operatora : Przeczytaj i postaraj się zrozumieć jak działa urządzenie, nawet jeśli posiadasz już doświadczenie z podobnymi narzędziami. Starannie obejrzyj i sprawdź urządzenie przed użyciem. Postaraj się „poczuć” jego możliwości, ograniczenia, możliwe ryzyko, jak pracuje i jak go zatrzymać. Czasami wyobraźnia pomaga zniwelować prawdopodobne niebezpieczeństwo.

Elementarnymi, niebezpiecznymi czynnikami w miejscu pracy są:

1) Sprężone Powietrze

- Sprężone powietrze może spowodować zagrożenie dla zdrowia. Nigdy nie kieruj przewodu ciśnieniowego w kierunku swoim lub innych osób, zwłaszcza dotyczy to oczu, uszu, okolic ust.
Pod żadnym pozorem nie „przedmuchuj” odzieży z kurzu i pyłów sprężonym powietrzem o nieznanym ciśnieniu. Zawsze kieruj koniec przewodu z dala od siebie i innych osób.
- Kontroluj czy przewody ciśnieniowe nie są uszkodzone lub luźne, wymień je jeżeli to konieczne przed podłączeniem narzędzia.
Bicie przewodu ciśnieniowego może spowodować poważne zagrożenie zdrowia.
- Rozłącz narzędzie z przewodu ciśnieniowego, po skończonej pracy, przed zmianą akcesoriów, zmianą nastawienia momentu lub naprawą.
- Nie przekraczaj wartości ciśnienia w celu podniesienia mocy narzędzia, może to doprowadzić do zagrożenia zdrowia oraz skrócić „żywotność” narzędzia.
- Nie wkręcaj szybkozłączek do narzędzia, wibracje od bicia przewodu ciśnieniowego mogą doprowadzić do jego uszkodzenia. Szybkozłączki zamontuj zawsze na końcu przewodu ciśnieniowego.
- W przypadku stosowania połączeń uniwersalnych wymaga się stosowania zawleczek blokujących, które zabezpieczają przypadkowe rozpięcie przewodu ciśnieniowego.
- Narzędzia pneumatyczne nie są zaprojektowane do stosowania w atmosferze zagrożonej wybuchem, oraz nie są zabezpieczone izolacją odporną na wysokie napięcie.

2) Zagrożenie uszkodzenia wzroku.

Zawsze dbaj o ochronę oczu, oraz twarz stosując odpowiednią maskę ochronną, każda praca stwarza potencjalne zagrożenie.

3) Niebezpieczeństwo związane z oddychaniem.
Praca narzędziem może wywoływać wytwarzanie kurzu i pyłu, w tym wypadku używaj maskę ochronną.

4) Ryzyko związane ze słuchem.
Pogorszenie słuchu, bule głowy i zmęczenie, może być spowodowane ciągłą pracą w warunkach o podwyższonym poziomie hałasu, w tym przypadku zawsze stosuj słuchawki wygłuszające.

5) Zagrożenie związane z wibracjami.
Wydłużona praca narzędziem, które generuje wibracje może być szkodliwe dla dłoni i ramion. W przypadku drętwienia, mrowienia lub bladnięcia skóry trzeba momentalnie przerwać pracę i skonsultować się z lekarzem.

6) Ryzyko związane z niewłaściwym ubiorem.
Nie stosuj luźnej odzieży, która podczas pracy narzędziem lub akcesoriami wirującymi powoduje zagrożenie zaplątania się lub wciągnięcia materiału. Są to bardzo częste przyczyny okropnych w skutkach wypadków: oskalpowanie luźnych włosów, uszkodzenia stawów, złamanie kończyn górnych.

7) Ryzyko dodatkowe:
- Poślizg, potknięcie lub upadek mogą doprowadzić do poważnego obrażenia a nawet śmierć. Unikaj pozostawiania rozwiniętych przewodów ciśnieniowych, zwłaszcza w miejscach gdzie przemieszczają się pracownicy.
- Operator i personel techniczny musi być przeszkolony i gotowy do wykonywania swoich obowiązków.
- Narzędzia przeznaczone do eliminowania nierówności powierzchni powinny być używane w sposób eliminujący ryzyko otarcia lub przecięcia.
- Zakładaj rękawice ochronne, zabezpieczając dłonie przed ostrymi krawędziami.
8) Używaj zdrowego rozsądku i nigdy nie przestawaj myśleć o potencjalnych zagrożeniach, wyobraźnia jest najlepszym zabezpieczeniem.

Pneumatyczne Klucze Udarowe – niebezpieczeństwa:

Pod żadnym pozorem nie używać nasadek ręcznych. Używać wyłącznie kluczy nasadowych udarowych w dobrym stanie. Klucze nasadowe w złym stanie zmniejszają moc udarową i mogą się rozpaść, doprowadzając do obrażeń ciała.
W przypadku korzystania z przegubu Cardana nigdy nie uruchamiać klucza udarowego poza miejscem pracy. W przeciwnym razie nastąpić może odrzut przegubu, powodując zagrożenie.
Cały czas używać względnie najprostszego sposobu łączenia. Przedłużki, redukcje redukują moc w skrajnych przypadkach mogą się obluzować, powodując obrażenia ciała. Należy używać jak tylko to możliwe długich nasadek oraz oryginalnych akcesoriów.
W przypadku narzędzi zaopatrzonych w element ustalający nasadki ze sworzniem i o-ringiem należy pewnie zabezpieczyć sworzeń za pomocą o-ringu.

W wypadku zbyt mocnego lub zbyt niewystarczającego dokręcenia elementów mocujących może dojść do ich zerwania lub poluzowania i odłączenia, czego skutkiem mogą, być poważne obrażenia ciała. Odłączone elementy mogą zostać wyrzucone. Śruby wymagające dokręcenia określonym momentem, należy sprawdzić za pomocą klucza dynamometrycznego.

Uwaga: klucze dynamometryczne „klikające” nie są w stanie zidentyfikować przypadku połączenia dokonanego z wyższym momentem dokręca. Stosować klucz dynamometryczny zegarowy.

- Aby zminimalizować zagrożenie obrażeń używając pneumatycznych zapadkowych kluczy udarowych, zawsze pewnie trzeba podeprzeć uchwyt w kierunku przeciwnym do obrotu trzpienia w celu zminimalizowania reakcji momentu obrotowego.
To tyle Pozdrawiam

lekkie i niezwykle kompaktowe pneumatyczne klucze udarowe CP 7711/21

Ocena użytkowników:  / 1

Chicago Pneumatic prezentuje nowe, lekkie i niezwykle kompaktowe pneumatyczne klucze udarowe CP 7711/21 do zastosowań warsztatowych
Nowe modele pneumatycznych, motylkowych, kluczy udarowych CP 7711/21 są najlżejszymi tego typu narzędziami na rynku, co więcej, są o 15% mniejsze niż ich poprzednicy,co oznacza, że umożliwiają bardzo wygodne manewrowanie w ciasnych przestrzeniach. Te małe klucze motylkowe zostały dodane do portfolio produktów Chicago Pneumatic w odpowiedzi na zapotrzebowanie użytkowników na mniejsze i lżejsze narzędzia. Są to idealne narzędzia do napraw silników, paneli podwozia, misek olejowych, napraw motocykli i siedzeń samochodowych.

Modele CP 7711 i CP 7721 to ultra-kompaktowe, motylkowe klucze udarowe 1/4” i 3/8”. Narzędzia ważą zaledwie 0,53kg i zapewniają 110Nm maksymalnego momentu obrotowego na odkręcaniu, co daje niezrównany stosunek mocy do masy. W rezultacie użytkownicy zyskują pewność, że klucze z łatwością poradzą sobie z łącznikami w najbardziej niedostępnych miejscach. Są niezwykle kompaktowe: mają zaledwie 140mm długości i 40mm szerokości. Nowe modele są wyjątkowo ergonomiczne i bez problemu mieszczą się w dłoni operatora. Ich waga i niewielkie rozmiary sprawią, że urządzenia są niezwykle łatwe w obsłudze i wygodniejsze w użytkowaniu niż alternatywne narzędzia i jako takie mogą być używane przez dłuższy czas, nie powodując obciążenia dla użytkownika. Motylkowa dźwignia zmiany kierunku obrotów umieszczona jest na górze urządzenia, co ułatwia obsługę, a obrotowy (180 stopni) wlot powietrza i 3-stopniowy regulator mocy umieszczono z tyłu narzędzia.Zgodnie z polityką Chicago Pneumatic dotycząca wysokiej jakości i niezawodności oferowanych urządzeń, modele CP 7711 i CP 7721 mają aluminiową obudowę i wysokiej trwałości mechanizm udarowy, co umożliwia zastosowanie narzędzi w warsztatach. Nasza nowa seria niezwykle kompaktowych narzędzi zapewnia użytkownikom niewielkie, a zarazem niezwykle potężne narzędzia, które są idealnym towarzystwem dla pozostałych narzędzi warsztatowych.

Szlifierki pneumatyczne CP75xx

Ocena użytkowników:  / 0

Chicago Pneumatic CP75XX to seria kompozytowych, szlifierek kątowych przeznaczonych do zastosowań przemysłowych. Są to jedne z najmocniejszych szlifierek kątowych w swojej klasie. To idealne narzędzia do przygotowania powierzchni, napraw nadwozia czy usuwania spoin. Seria CP75XX to doskonałe rozszerzenie oferty CP i oczekuję się od niej, że wyznaczy nowy standard jakości szlifierek, pozwalający użytkownikom na zwiększenie ich wydajności, a co się z tym wiąże również rentowności.

Seria CP75XX dysponuje potężnym 1.1KM (840W) silnikiem, zapewniając wysoką szybkość usuwania materiału, zmniejszając jednocześnie czas potrzebny do wykonania zadania. Dostępne z 4”, 4.5”, 5” ściernicami, tarczami do cięcia. Ta nowa linia oferuje dużą wszechstronność w zastosowaniu.

Szlifierki wykonane są z kompozytu, są kompaktowe i lekkie: waga to zaledwie 1.6kg, a długość 270mm, co znacząco ułatwia obsługę i manewrowanie narzędziem. Mocna głowica szlifierek wytworzona jest z aluminium, a ich korpus ze stali i aluminium. CP75XX wyposażone są w wygodny uchwyt formowany z kompozytu izolującego rękę operatora od zimna.Szlifierki pneumatyczne posiadają solidną, stalową osłonę tarczy, która może być regulowana, aby zwiększyć bezpieczeństwo operatora, czy ułatwić dostęp do aplikacji. Ponadto, te nowe narzędzia wyposażone są w usprawnioną dźwignię bezpieczeństwa dla dodatkowej łatwości użytkowania. CP75XX posiadają obrotowy – 360 st.- wlot powietrza, co zapewnia użytkownikom wyjątkową zwrotność i uniknięcie potencjalnych zagrożeń spowodowanych zaplątaniem węża.

 

 

   
© ALLROUNDER